Hvordan kan vi bruke Wiki i skolen?
En wiki stimulerer til bruk av språket, kanskje aller mest i forhold til lesing og skriving.
Bruk av Wiki er en måte å organisere og strukturere kunnskap.
Elevene og læreren i fellesskap bygger opp kunnskapsbasen over tid.

Eksempler på bruk:

 • et enkelt undervisningsopplegg
 • skoleWiki
 • klasseWiki
 • fagWiki
 • CMS (Course Management System)
 • elevene kan dele notatene sine fra undervisningen
 • presentasjon av arbeid - alle elever har tilgang til hverandres arbeid (alternativ til muntlige presentasjoner - elevene skriver ikke bare for læreren lengre)
 • samarbeid
 • lærer kan få inntrykk av hva elevene har lært (etter hver time får to-tre elever i oppgave å legge ut sin "nye lærdom")
 • læreplanorientering
 • samling av lærestoff - linker, elevoppgaver, lærers undervisningsopplegg
 • prosessorientert skriving
 • elevene må formulere innlært kunnskap på nytt med egne ord
Mer informasjon: http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning/Pedagogisk_bruk_av_wiki