Jeg tenker at vi burde kunne bruke denne til å komme med eksempler på Pedagogisk bruk av IKT. En del ting har verdi for alle på tvers av fag, mens noe bare har verdi for ett eller få fag. Jeg synes iallfall at det er greit å kunne ha en side der jeg tester ting før jeg tar det i bruk på elevene.